New browser for your phone! Download...
uaxoesi sex baza
akos dzukna var!-2
zurgs ukan xelebi mqonda shekruli muxlebze videqi,ako ki taxtshi ijda.mis naxevrad amdgar asos pirit vetamashebodi.didxans viyavit ase.mere isev audga tanac magrad qvasavit qonda,cali xelit tmebshi wamavlo xeli meore xels vi saxeshi milawunebda da pirshi bolomde mtenida tavis sqel yles.pirdapir xaxashi chamatava.kinagam gamguda.mere xelebi gamixsna magidaze shemsva da takoshi shemido.metkina da davikvnese.akom mitxra exla dagendzra takoshi unda shegitavoo. ai sashinlad mxmarobda bolomde midebda vtirodi da vkvnesodi xmamagla radgan magrad mtkioda.amaze upro da upro umatebda tems etyoba agagznebda tan takoze xan ert xan meore xels mityavda sul damalurja tyapatyupit.naxevari saati gauchereblad miqanavebda mivxvdi ro atavebda da vtxove pirshi chamasxi tqo da arao exla takoshi unda shegatavo mugamimaqo.temps auchqara da mivxvdi ro gaatava l gamomilumpa takunebi.mere chamomsva da gaqoshilma mitxra davisvenoto da mere abazanashi shevideto. taxtze dajda me yleze gadavajeqi magram amdgari arc qonia.gadavixare da mkerds vulokavdi.man ki takunebi gamiwela da takoshi titi shemiyo ise mqonda gapartovebuli tako normalurad verc ki vigrdzeni. mere kaltashi chamisva da mezasava. mere abazanashi gavedit vibanavet akos yle gavuparse da gamovedit. ukve sagamo iyo.ako marto cxovrobs mec arsad ar mechqareboda mteli game mastan unda davrcheniliyavi.sadzinebelshi shevedit gamis perangi chamacva da gadamawvina loginze erti pexi mxarze shemoido meore ki wenze shemovxvie da shemisriala takoshi nela mtknavda mec magrad msiamovnebda. mere ucnaurad iqceoda. jer gamomigebda mere isev shemidebda. mere zurgze gadawva mec zurgit damijina yleze da magrad maxtunava. mere mitxra vatavebo da loginze daweqio mec davweqi gulmkerdze gadamajda da ise mawova mitxra ar gadaylapoo.magrad vwovdi gamomigo da enaze damado da ise andzrevda gaatave da mtel saxeze da mkerdze gadamasxa tbili tesli. mere wamodga da mitxra kaltashi chamijeqio.mec chavujeqi. tucebi sul tesliani mqonda da makoca amas ar movelodi magrad mezasaveboda teslian tuchebze mkbenda mere davweqit chamexuta da davidzinet. mgoni gamis otx saatze gamagvidza. miyvira droze pirshi chaide chemi yleo. chavide. minets ar maketebinebda. prosta chems pirshi edo yle.gamovige da vkitxe ra shvebitqo saxeshi gamartka da mitxra chaide da moketeo xval dilit rom gavigvidzeb chemi yle pirshi unda gedoso. sxva ra gza mqonda. mas mshvidad dzinavda me ki misi azarmazari yle medo pirshi.
shemdegi >>
© 2011. mt.gverdi
sex sex